Vragen over salaris, jaaropgave vakantiegeld etc. ?

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen we u helpen ?

U kunt langskomen op onze 3 vestigingen in Den Haag om in te inschrijven. Ook bestaat de mogelijkheid om via de website in te schrijven. Wij nemen contact met u op zodra er een geschikte baan gevonden is.

Om in te schrijven kunt u op kantoor het inschrijfformulier invullen. Graag ook uw legitimatiebewijs, BSN/sofinummer en rekeningnummer meenemen.

Het salaris wordt voor aanvang van de werkzaamheden overlegt en zal conform CAO zijn, tenzij het anders is aangegeven.

Wekelijks maakt Euro Start het salaris over naar u bankrekening. Bij de betaling wordt reeds vermeld om welke week het gaat.

De salarisspecificaties worden iedere week naar uw e-mail verzonden. U kunt ook via www.eurostartuzb.nl inloggen en uw salarisspecificaties bekijken.

Daarop staat uw totale salaris (inclusief toeslagen), het aantal gewerkte uren en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden vermeld.

Verder staat het bruto bedrag vermeld dat u hebt opgebouwd aan vakantietoeslag, snipperdagen en overige reserveringen.

Boven op uw bruto salaris krijgt u vakantiegeld. Dit bedrag vindt u in de vorm van een reservering terug op uw salarisspecificatie.
Daarnaast bouwt u per gewerkte uur nog andere reserveringen op.
Deze zijn bestemd om u door te betalen mocht u een vrije dag willen opnemen, tijdens kort verzuim, op erkende feestdagen en als u buitengewoon verlof opneemt.
Ook deze reserveringen zijn terug te vinden op uw salarisspecificatie.

Voor reiskostenvergoeding bestaat geen wettelijke regeling en een werkgever is dan ook niet verplicht om reiskosten te vergoeden.
De hoogte van een eventuele reiskostenvergoeding is afhankelijk van de afspraken met (en regelingen bij) de opdrachtgever en gebonden aan fiscale regels.
Euro Start beheert ook een eigen wagenpark en hier kan dan ook gebruik van worden gemaakt.

Wanneer u ziek bent, dient u dit voor 07.30 uur bij uw contactpersoon van Euro Start te melden. Euro Start meldt u ziek bij het UWV en deze instelling regelt verder alles voor u.
Wanneer u niet op tijd ziek meldt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.
Let op: zodra u beter bent, dient u zowel Euro Start als het UWV hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer u vakantie of een vrije dag wilt opnemen, overlegt u dit eerst ruim van te voren met uw contactpersoon van Euro Start, zodat er in de planning rekening kan worden gehouden met uw vrije dagen. U kunt via www.eurostartuzb.nl inloggen vakantie/verlof aanvragen of op kantoor het vakantie/verlof formulier invullen en indienen.

Aan het begin van ieder jaar wordt een jaaropgave van het door u verdiende salaris per e-mail verzonden.
Deze jaaropgave is belangrijk bij het eventueel invullen van een belastingaangifte.
Heeft u in het afgelopen jaar kort gewerkt – bijvoorbeeld alleen in de vakantieperiode – dan heeft u vaak recht op teruggave van premies en loonbelasting.

Iedere medewerker die ouder is dan 21 jaar en langer dan 26 weken werkzaam is voor Euro Start B.V., neemt deel aan de pensioenregeling.