Privacy Policy

Privacy Policy

Privacystatement Eurostart Uitzendbureau B.V.

Bij Euro Start Uitzendbureau B.V. vinden wij uw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywet- en regelgeving omgaan met de gegevens die wij over u te weten komen.
In dit privacystatement wordt precies uitgelegd hoe Euro Start Uitzendbureau B.V. omgaat met de persoonsgegevens van werkzoekenden, klanten en websitebezoekers.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Euro Start Uitzendbureau B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Euro Start Uitzendbureau B.V. bepaalt, rekening houdend met de geldende privacywetgeving, welke gegevens wij van u verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang.
Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van werkzoekenden?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten die u als werkzoekende gebruikt.
Hieronder vindt u de gegevens op een rijtje die wij op verschillende momenten van u kunnen ontvangen.

Inschrijven

Op het moment dat u bij Euro Start Uitzendbureau B.V. inschrijft, ontvangen wij de volgende
gegevens van u:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • nationaliteit
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • curriculum vitae (cv) en motivatiebrief (optioneel)
 • gegevens in uw cv, zoals werkervaring en opleiding (optioneel)
 • beschikbaarheid
 • foto of video (vrijwillig te uploaden, zonder consequenties als je dat niet doet. Potentiële werkgevers kunnen je foto of video zien.).

Werken

Op het moment dat u via Euro Start Uitzendbureau B.V. gaat werken, ontvangen wij de
volgende gegevens van u:

 • referenties en getuigschriften
 • kopie van geldig identiteitsbewijs en burgerservicenummer
 • bankrekeningnummer
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, afhankelijk van de functie)
 • werkvergunning (als dat nodig is)
 • overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om onze taken als jobsite en -bemiddelaar uit te kunnen voeren.
Dus, Euro Start Uitzendbureau B.V. verzamelt uw persoonsgegevens om

 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij u heeft gesolliciteerd
 • voor u te kunnen bemiddelen naar werk
 • u in te kunnen zetten bij een werkgever
 • overeenkomsten met u te sluiten en deze uit te kunnen voeren
 • een werknemer-werkgeverrelatie met u te kunnen aangaan
 • uw beschikbaarheid te kunnen vaststellen
 • u te kunnen inplannen bij een werkgever
 • een screening te kunnen uitvoeren (als dat nodig is)
 • relevante personeels-, financiële, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden
 • uw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door u bijvoorbeeld opleidingen, trainingen en tests aan te bieden
 • te kunnen beoordelen of u voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt
 • u via de e-mail info te sturen, zoals vacature-alerts, rapportages, nieuwsberichten en berichten over events
 • onze re-integratieverplichtingen te kunnen nakomen
 • onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals bij arbeidsongeschiktheid.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?

Euro Start Uitzendbureau B.V. mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verzamelen, omdat:

 • Wij u daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.
 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met u hebben, uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeidsovereenkomst die u met ons aangaat als u via ons aan het werk gaat of als wij u willen voorstellen aan een potentiële werkgever.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de identiteitsbewijzen van medewerkers op te slaan.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan uw belangen als het gaat om privacy.

Welke gegevens verzamelen wij van klanten?

Van onze klanten verzamelen wij:

 • De bedrijfsnaam
 • Het adres
 • Het logo van de organisatie
 • De gegevens van de contactpersoon die bij de organisatie werkt (voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres).

Wij verzamelen deze gegevens om onze diensten en functionaliteiten te kunnen aanbieden.
De gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben
 • De gegevens die wij van u hebben, te wijzigen als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren
 • Uw gegevens over te kunnen dragen door bij ons een bundeling van uw gegevens op te vragen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van u als werknemer een kopie identiteitsbewijs moeten bewaren tot vijf jaar nadat u uit dienst bent.
De bewaartermijnen die wij hanteren, staan opgenomen in ons intern bewaartermijnenbeleid. Na afloop van de bewaartermijnen worden uw gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beveiligen?

Wij beveiligen uw persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging.
Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin precies staat welke maatregelen wij allemaal nemen voor de beveiliging van uw gegevens. Ook maken wij afspraken over goede beveiliging met partijen die voor ons gegevens van u verwerken.

Met welke derde partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Euro Start Uitzendbureau B.V. deelt alleen jouw persoonsgegevens met andere partijen als dat mag op basis van de geldende privacywetgeving. Deze andere partijen zijn opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers) en organisaties waarbij u solliciteert via ons online portaal. Maar ook partijen zoals opleiders en trainers, overheidsinstanties, zoals UWV of Belastingdienst, en zakelijke relaties, zoals arbodiensten.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van u verwerken. Hierbij kunt u denken aan de  softwareleverancier van het verloningssysteem dat wij gebruiken om u te kunnen uitbetalen. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die u heeft.

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving.

Contact opnemen?

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer: 070-3650490
E-mailadres: info@eurostart-bv.com
Postadres:
Euro Start Uitzendbureau
Radarstraat 208
2525 LX Den Haag